Archive for 2018

10 Articles
 • Kasım 9, 2018

  Belli zaman aralıklarında bir işlem yaptırmak istediğimizde, örneğin veritabanındaki bir tabloda tarih aralığına göre satırların aktiflik durumunu değiştirmek istiyoruz, öncellikle UPDATE komutumuzu store procedure olarak yazıp bunu SQL Server Agent’ta zamanlarız. Ancak eğer veritabanımız Azure…

 • Eylül 2, 2018

  iOS 10.3’de uygulamamızın ikon’unu dinamik olarak değiştirmemizi sağlayan bir işlev eklendi. Apple dokümentasyonunda şöyle tanımlanıyor: supportsAlternateIcons – readonly bir özelliktir ve uygulamanın ikon’unun değişip değişmeceğinin ayarlanmasını sağlar. True yapmak için info.plist’te alternatif ikon’ları ayarlamamız gerekiyor….

 • Temmuz 8, 2018

  Shazam Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang ve Dhiraj Mukherjee tarafından 1999 yılında Londra’da kurulan, oldukça kullanışlı ve dünya genelinde kullanılan başarılı bir şarkı tanımlama uygulamasıdır. Shazam’ın başarısının arkasındaki sır ise seslerin parmak izlerini oluşturan…

 • Nisan 6, 2018

  [:tr]Yazının konusu, custom renderer tanımlamaya gerek kalmadan slider iconu hareket ettikçe üstünde değişen yazı yerleştirmek. Projeyi buradan indirebilirsiniz. Öncelikle sayfamız: şeklinde tanımlıyoruz. Daha sonra kod kısmında slider hareket ettikçe üstündeki yazının da onunla hareket etmesini…

 • Mart 16, 2018

  Xaml Compiler’ı açmak. Doğru Layout’u kullanmak. Layout Compression’a izin vermek. Gereksiz Binding’leri kaldırmak. Layout performansını optimize etmek. ListView performansını optimize etmek. Image resource’larını çözünürlüğe göre optimize etmek. Custom Renderer kullanma. 1.    XAML Compiler [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)] Namespace…

 • Şubat 26, 2018

  CoreML bize iOS’ta Machine Learning projesi geliştirme imkanı sağlıyor. CoreML kullanararak geliştirilen uygulamalar, trained edilmiş modelleri kullanarak problem çözme, görüntü tanıma gibi her türlü görevi gerçekleştirebilirler. Xamarin.iOS ile de bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun için ilk yapacağınız…