# crossplatformdevelopment

  • Mart 16, 2018

    Xaml Compiler’ı açmak. Doğru Layout’u kullanmak. Layout Compression’a izin vermek. Gereksiz Binding’leri kaldırmak. Layout performansını optimize etmek. ListView performansını optimize etmek. Image resource’larını çözünürlüğe göre optimize etmek. Custom Renderer kullanma. 1.    XAML Compiler [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)] Namespace…